Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözleşmesi ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi Uğur Yüksekdağ Ajans’ın sahibi olduğu www.uguryuksekdag.com.tr ve/veya sair internet sitelerine ilişkin gizlilik politikasını içerir Uğur Yüksekdağ Ajans’ın sahibi olduğu www.uguryuksekdag.com.tr ve/veya sair internet sitesini ziyaret ederek ve işbu Gizlilik Sözleşmesi’nin onaylanması ile aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ajans üyelerimize ait ad, soyad, adres, e-posta adresi, fotoğraf, demografik veriler, mali veriler vb. veriler, hizmetlerimizi sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ajansın tarafınızla yapmış olduğu sair sözleşmeler kapsamında edimlerini gerçekleştirmek, paylaşmış olduğunuz bilgiler kapsamında ajansın başvurunuzu değerlendirmek amacıyla Uğur Yüksekdağ Ajans, iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

Uğur Yüksekdağ Ajans hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak internet sitesindeki hizmetlerin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitesini kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.

Üyelerimizin ve bu formu dolduran Üye adaylarımızın her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Uğur Yüksekdağ Ajans’a ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerinin durdurulmasını talep edebilirler. Üyelerimizin ve bu formu dolduran Üye adaylarımızın bu husustaki taleplerinin Uğur Yüksekdağ Ajans’a ulaşmasını müteakip kişisel veri işlemleri durdurulur. Ancak yürürlükteki mevzuatın izin verdiği/işlenmesi/saklanması/tutulması zorunlu olan veriler işlenmeye devam edilebilir. Üyelerimiz ve bu formu dolduran Üye adaylarımız dilerse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Uğur Yüksekdağ Ajans’a her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

Uğur Yüksekdağ Ajans’a ait internet sitesi ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; üçüncü kişilere ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Uğur Yüksekdağ Ajans’a aittir.

Üye işbu sözleşmenin ifası kapsamında Uğur Yüksekdağ Ajans hakkında öğreneceği ve öğrendiği her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı sağlamak için elinden gelen önlemleri almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Üye kendisi ile paylaşılan tüm sözleşme, belge, materyal vs. gibi yukarıda tarif edilen gizli bilgiden kendisi sorumlu olup, hiç bir yerde paylaşamaz. Gizli bilgiler içeren her türlü yazılı, görsel, dijital kayıtlar ve materyal taraflar arasındaki sözleşmenin sona ermesi halinde derhal üye tarafından Uğur Yüksekdağ Ajans’a iade edilir.

Ayrıca üye Uğur Yüksekdağ Ajans ile imzalamış olduğu sözleşmenin sona ermesi halinde sözleşmenin sona ermesi sebeplerine bakılmaksızın ajans ile ilişiği kesildiği andan itibaren 5 Yıl (Beş Yıl) boyunca Uğur Yüksekdağ Ajans’ın organize ettiği çalışmalar çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak rekabet etmeyeceğini ajans sözleşmesinin 11.1 madde kapsamında tanımlı gizli bilgileri paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Uğur Yüksekdağ Ajans’ın uğradığı maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye’nin ajans sözleşmesi kapsamındaki üyelik süreci sona erdiğinde Uğur Yüksekdağ Ajans’a ait olan tüm dökümanları, yazılımları, diskleri, disketleri, kasetleri diğer ortamlardaki suretlerini yukarıdakilerin herhangi birinin kopyasını, mikro bilgisayar sistemlerini, bilgisayar terminallerini, modemleri, diğer donanımları, her türlü şifreyi, telefonları, dizüstü bilgisayarları ve veri içeren basılı ya da elektronik ortamdaki tüm veriyi Uğur Yüksekdağ Ajans’a eksiksiz olarak teslim edecektir. Üye, Kişisel ya da Özel Nitelikli Kişisel Veri kopyalayamaz ve üyeliği sona erdikten sonra da öğrenilen verileri asla paylaşamaz. ÜYE, bunun kanunen de suç olduğunu kabul eder ve doğacak tüm zararları Uğur Yüksekdağ Ajans’a karşı tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Uğur Yüksekdağ Ajans işbu Gizlilik Sözleşmesi’ndeki tüm maddeleri ve üyelerine sunacağı hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler www.uguryuksekdag.com.tr internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır.

 

i
İstanbul | İzmir | Lefkoşa | New York